Tượng Thần Tài Thổ Địa Đá Cao Cấp - Bàn Thờ Thần Tài Đà Nẵng

Tượng Thần Tài Thổ Địa Đá Đỏ Trắng DT0029

3.200.000 

  • Tên sản phẩm: Tượng Thần Tài Thổ Địa Đá Đỏ Trắng

  • Kích thước : 10in (25cm)

  • Màu sắc : Đỏ – Trắng

  • Kích thước khác : 8in, 12in