Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Cao Cấp - Bàn Thờ Thần Tài Đà Nẵng

Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Trắng DT0028

1.450.000 

Tượng Thần Tài Thổ Địa sứ trắng cao cấp nhập khẩu Đài Loan

  • Kích thước : Chiều cao 10in
  • Phù hợp với bàn thờ thần tài có chiều rộng tối thiểu 56cm.
  • Các kích thước khác : 6in,8in,12in (1 in = 2,5cm)